Εξωτερική Πατητή Τσιμεντοκονία

Πατητή τσιμεντοκονία εξωτερικών χώρων

Πατητή τσιμεντοκονία εξωτερικών χώρων

Με διαφορετική κοκομετρία από την κλασική πατητή τσιμεντοκονία η εξωτερική δίνει περισσότερο αντιολισθητική επιφάνεια πιο μονόχρωμη, ματ, και με μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα. Όπως όλες οι τεχνικές μας είναι ανθεκτική στον ήλιο τη Θάλασσα και τα περισσότερο χημικά.
Φυσικά και σε τοίχο.

Wall & Floor