Τσιμεντοκονία με Ανακυκλωμένο

Γυαλί

Γυαλί Απίστευτα ανθεκτικό δάπεδο με αναρίθμητους συνδυασμούς χρωμάτων και σχεδίων. Κάθε δάπεδο είναι μοναδικό και μη επαναλαμβανόμενο φέροντας την υπογραφή του ιδιοκτήτη του έργου.H Τσιμεντοκονία με Ανακυκλωμένο
Γυαλί ειναι μια Τεχνική που χάνεται στους αιώνες αλλά με σύγχρονα υλικά που δίνουν πολλές επιλογές στην χρήση του.
Ιδανικό και σαν εξωτερικό δάπεδο κάθε χρήσης.

Wall & Floor